*** PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA EUROKIDS ***

UPIS TOKOM CELE GODINE UZ SUBVENCIJU GRADA
DOBRODOŠLI KOD NAS ČEKAMO VAS

 

Plan i program rada


Opredelili smo se za vaspitno / obrazovni rad po modelu **A** programa i to na srpskom jeziku. Program **A** podrazumeva otvoreni sistem vaspitanja i obrazovanja. Kroz naš rad kombinovaće se i osnovne Montesori metode kao i NTC sistem rada sa decom. Naše vaspitno osoblje / vaspitači i medicinske sestre / poseduju certifikate kao i višegodišnje iskustvo u radu sa decom svih uzrasta. Opredelili smo se za otvoren pristup vaspitno / obrazovnog rada koji se odvija kroz interakciju dece, odraslih i sredine.

Planiranje je tematsko i radi se po centrima interesovanja dece. Oblici rada koje koristimo su -individuani rad - rad u parovima - rad u manjim grupama - putem različitih radionica u saradnji sa roditeljima. Aktivnosti se uvek organizuju prema dečijem interesovanju, ali i prema potrebama i sposobnosti same dece. Program obuhvata celokupni psiho-fižički razvoj dece. Prvenstveno se snime karakteristike vaspitne grupe i to putem: Fižičko zdrastveni status, Stepen samostalnosti i Sposobnost usvajaja navika, Senzo / Perceptivni razvoj, Lokomotorne sposobnosti, Govorni status, Pažnja, Koncentracija, Učenje i Pamćenje, Socijalno / Emocionalni razvoj, Interesovanje i igra.

Učimo kroz igru i pokret, podstičemo kreativnost i maštu kao i slobodu izražavanja. Sastavni deo naših aktivnosti je muzika, sport i rano učenje stranog jezika. Posebnu pažnju obraćamo da se deca pravilno razvijaju i rastu kroz sport, a muzika je osnov za dobro i veselo raspoloženje pa će biti svakodnevno prisutna u radu sa decom. Učenje stranog jezika u kombinaciji sa instrumentalnom pratnjom, jer deca lakše prihvataju i pamte kroz muziku !!!

 

Deo za roditelje


U našem vrtiću postoji program koji podrazumeva stručnu podršku porodici i to putem individualnih razgovora, roditelj - vaspitač kao i razgovor sa pedagogom vrtića ukoliko je to potrebno. Organizujemo radionice koje će voditi pedagog vrtića, ali i radionice u kojima ce učestvovati roditeli sa svojom decom i vaspitačem grupe. Znamo da je uloga roditelja veoma bitna u odrastanju dece stoga je bitno da se roditelj pravovremeno edukuje i pripremi za najrazličitije faze kroz koje dete prolazi tokom svog odrastanja.

Mi kao tim možemo da Vam pružimo podršku i da zajedno nadjemo adekvatno rešenje. Tim našeg vrtića je za potpunu i otvorenu saradnju sa roditeljima, jer samo na taj način možemo da detetu i roditeljima pružimo poverenje, sigurnost i bezbrižno odrastanje !!! Zato preporučujemo svim roditeljima da se slobodno obrate vaspitnom osoblju vrtića, bilo da date neku sugestiju ili potražite savet.

 

Režim dana

Napomena:

Prikazani režim dana je promenljiv u skladu sa interesovanjima i potrebama dece

 

Prijem dece 07h – 8:30h
Doručak 08:30h – 9h
Dnevne aktivnosti vaspitača 09h – 10:30h
Voćna užina 10:30h – 11h
Aktivne radionice (gluma, sport, muzika...) 11h – 11:45h
Popodnevni odmor 12h – 13.45h
Ručak 14h – 14:30h
Dnevne aktivnosti vaspitača 14:30h – 15:30h
Slatka užina 15:30h – 16h
Slobodne aktivnosti (odlazak kući) 16h – 18h