Nazad

 

Adaptacija dece u vrtiću

14.04.2020

 

 

Deca se najbolje razvijaju u sistemu koji je dobro formiran i pruža im stimulativno okruženje kao dobru podršku za njihov razvoj.

Ključni temelji za razvoj dece proističu iz odnosa koji deca imaju sa njihovim roditeljima. Zato nam je važno da zajedno sa porodicom nastavimo da brinemo o pravilnom razvoju njihove dece.

Vrtić kao sistem koji se nadovezuje na roditeljsku brigu o detetu, treba da nastavi da gradi zdrave odnose. Odnose koje dete formira u najranijem delu svog života, preneće i na ostale delove svog odrastanja i sazrevanja. Zato Vas pozivamo da prve dane u kolektivu provedemo zajedno.

Preporuka za prvi dan dolaska u vrtić je ta, da dete u ustanovu dodje sa osobom u koju najviše ima poverenja (u najvećem broju slučaja je to roditelj), jer ulazak u nepoznati prostor kod deteta izaziva različite vrste emocija.

Proces adaptacije dece na jaslice ne odvija se isto kod sve dece. Zadatak porodice i vrtića je da zajedničkom saradnjom omoguće detetu da se što lakše prilagodi na novi prostor, drugare, med.sestre vaspitače. Prilagodjavanje deteta zavisi od karakteristika deteta (temperament,  individualne osobine, porodična atmosfera...), od vrtića (program adaptacije, broj dece, opremljenost itd.) i od samih vaspitača.

Roditelj svojim prisustovom u jaslicama omogućava detetu sigurnost da ono može da krene u istraživanje prostora. Takodje, da se poveže sa med.sestrama vaspitačima i u njih stekne poverenje i sigurnost, jer će one brinuti o njemu dok je u vrtiću.

Preporuke koje Vašem detetu i Vama mogu pomoći na proces adaptacije:

-prihvatite predstojeći period adaptacije kao očekivanu krizu u razvoju vašeg deteta;

-budite mu podrška za prevazilaženje svih zadataka koji se nadju pred  njim;

-mnogi roditelji se osećaju zbunjeno i uplašeno kada se dete prvi put odvaja od njih, ali budite bez brige, i ostali roditelji se tako osećaju;

-potrebno je da imate poverenje u vrtić, da znate da o vašem detetu brinu profesionalci;

-pokušajte da ritam dana deteta u kući organizujete slično kao ritam dana u vrtiću (obroci, spavanje, igra).

Nakon upisa Vašeg deteta u vrtić, kontaktiraće Vas med.sestra vaspitač ili vaspitač, zavisno od toga u kojoj jaslenoj ili vrtićkoj grupi je Vaše dete. One će Vam objasniti kako će se po danima odvijati proces adaptacije Vašeg deteta. Za jasleni uzrast prilagodjavanje obično traje nekoliko nedelja, a za vrtićku grupu par dana jer su deca straija i zrelija. Kako bi pružili podršku Vašem detetu, planirajte slobodne dane koje ćete provesti sa nama kada dete krene u vrtić. Svakodnevno ćete dobijati povratne informacije od vaspitača kako je protekao period  deteta u grupi. Više informacija dobijaćete na roditeljskim sastancima, otvorenim vratima vrtića i viber grupe gde se razmenjuju različite informacije.

Osim med.sestara vaspitača i vaspitača o Vašoj deci brinu i stručni saradnici (pedagog i logoped), koji svojim prisustvom u ustanovi obogaćuju vaspitno obrazovni rad u grupi.